ค่าแสง PPFD ที่เหมาะสมในการปลูกกัญชา ในแต่ละช่วงอายุ และแนวทางการใช้หลอดไฟ

42

สำหรับการหา ค่าแสง PPFD ที่เหมาะสมในการปลูกกัญชา ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะแสงที่เหมาะสมจะทำให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คุณภาพที่สูง

เพราะอะไร ค่าแสง PPFD ที่เหมาะสมในการปลูกกัญชา จึงจำเป็น

แสง PPFD คือค่าของแสงที่สำคัญที่สุดสำหรับการปลูกต้นไม้ หรือพืชต่าง ๆ ซึ่งเป็นค่าที่ได้ถูกนำมาประยุกต์แล้ว การวัดค่าแสง PPFD คือการหาค่าที่แท้จริงว่าพืชได้รับแสงที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ เท่าไหร่กันแน่ โดยจะมีหน่วยเป็นไมโคโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที (μmol/m2/s)

ซึ่งค่าแสง PPFD นั้นสามารถหาได้จากธรรมชาติจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะต่อการปลูกกลางแจ้ง และการปลูกโรงเรือนกลางแจ้ง แต่สำหรับปลูกแบบโรงเรือนก็จำเป็นต้องได้รับแสงจากหลอดไฟในปริมาณที่พอเหมาะ ในเวลาที่นานมากขึ้น การที่ต้องใช้แสงเข้าช่วยนั้น เพราะกัญชาต้องการใช้แสงที่มากเพื่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพที่สูง ปลูกได้ทั้งปี อายุต้นยืนยาว ไม่ต้องกังวลกับศัตรูพืช แมลง หรือสารเคมี มลพิษต่าง ๆ ซึ่งการปลูกแบบกลางแจ้งก็ไม่สามารถทำได้ เพราะในประเทศไทยนั้นมีช่วงเวลากลางวัน 9 – 13 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น การให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟ ยังสามารถควบคุมการเจริญเติมโตในแต่ละช่วงได้เป็นอย่างดี ทำให้กัญชามีคุณภาพที่สูงอีกด้วย

ระยะเวลาของการรับแสง และอุณหภูมิที่เหมาะสมในแต่ละช่วง

ระยะปลูกต้นกล้า – ช่วงระยะนี้นี้กัญชาต้องการแสงมาสังเคราะห์มากที่สุด เพื่อให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ มีความแข็งแรง การให้แสงควรให้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือไม่ควรต่ำกว่า 18 ชั่วโมง โดยอุณหภูมิของแสงให้อยู่ที่ประมาณ 4000-6000 Kelvin

ระยะสร้างใบและลำต้น – ในช่วงนี้ควรเน้นให้อาหาร และเพิ่มปริมาณ CO2 โดยแสงที่ให้ต้องอย่างน้อยวันละ 16 ชั่วโมง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของต้นจนกว่าจะถึงระยะการออกดอก อุณหภูมิของแสงประมาณ 3200 -3500 Kelvin (ได้ทุกช่วงจากเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยว)

ระยะออกดอก – ชวงนี้การให้แสงสว่างถือเป็นเรื่องสำคัญสุด ๆ โดยให้วันละประมาณ 12 ชั่วโมง แล้วงดแสงอีก 12 ชั่วโมง สลับไปมาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางยา อุณหภูมิของแสงประมาณ 2700 -3000 Kelvin

ค่าแสง PPFD ที่เหมาะสมในการปลูกกัญชา

สำหรับการปลุกพืชกัญชา หรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชใบ เน้นการออกดอกเพราะดอกกัญชาถือเป็นส่วนสำคัญมากมายทั้งการนำไปสกัดสาร หรือการต่อยอดขยายปรับแต่งสายพันธุ์ และมีส่วนช่วยให้ต้นมีการเจริญเติบโตที่ดีจึงมีค่าแสง PPFD ที่แตกต่างจากการปลูก พืช ผัก ต้นไม้ชนิดอื่น ๆ อยู่พอสมควร

  • ค่าแสง PPFD ที่เหมาะสมในการปลูกกัญชาในแต่ละช่วง
  • ในช่วงเพาะพันธุ์เมล็ด ค่าแสง PPFD ควรอยู่ที่ 200-400 μmol
  • ช่วงทำใบ ค่าแสง PPFD ควรอยู่ที่ 400-700 μmol (พืชทำใบชนิดอื่นต้องการเพียงแค่ 150-500 เท่านั้น)
  • สำหรับช่วงทำดอก ค่าแสง PPFD ควรอยู่ที่ 700-900 μmol

แต่อย่างไรก็ตามต้นกัญชาที่ใหญ่ขึ้นสามารถรองรับ PPFD ในระดับที่สูงขึ้นถึง 1500 μmol แต่ก็ต้องดูว่ามีการ CO2 เสริมเพียงพอ สอดคล้องพอดีกับพื้นที่ปลูก รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ก็เหมาะสมที่สุด

และหากปริมาณแสงที่ได้รับถูก จำกัด ด้วยปริมาณ CO2 โดยรอบ แล้วใช้ค่าแสง PPFD ถึง หรือเกินระดับ 2000 µmol ก็ไม่ได้หมายความว่าผลผลิตไม่ได้ x2 ของ 1,000 PPFD แถมมีความเป็นไปได้ว่าคุณภาพ และปริมาณ ในการผลิตจะลดลงอีกด้วย

สำหรับด้านบนของพุ่มกัญชาทุกจุดควรได้รับค่าแสง PPFD ให้ทั่วถึง โดยควรมีค่าเกิน 500 µmol ขึ้นไป เพราะหากน้อยกว่านี้ จะผลิตตาที่เล็กกว่าที่มี “ตัวอ่อน” มากกว่า รวมไปถึงตาที่มีใบหนาแน่นน้อยกว่าควรจะเป็น นอกจากนี้อาจส่งผลให้เนื้อเยื่อกัญชาเสียหายได้ด้วยเช่นกัน เพราะธรรมชาติของพืชหากรับแสงที่มากเกินความจำเป็น จะพยายามปกป้องตนเองเพื่อลดอัตราการสังเคราะห์แสง ในที่สุดเมื่อการยับยั้งแสง พืชก็ไม่สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป

นอกจาก ค่าแสง PPFD ที่เหมาะสมในการปลูกกัญชา สิ่งที่จะช่วยให้การสังเคราะห์แสงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การได้รับค่าแสง PPFD ที่เหมาะสม สิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้การสังเคราะห์แสงมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นปัจจัยพื้นฐานทั่วไปการปลูกต้นไม้คือ แสง, อุณหภูมิ, ความชื้น, ลม, CO2 สิ่งจำเป็นสำหรับส่วนรากก็คือ น้ำ, ปุ๋ย, ออกซิเจน, pH ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งความสำคัญก็อยู่ที่ปริมาณนี่แหละ เพราะหากไม่บาลานซ์พอดีกัน มีอย่างใดอย่างหนึ่งมากไปหรือน้อยไปก็จะเกิดอาการคอขวดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่นเราเพิ่มแสง PPFD ไป 1,100 µmol แต่ CO2 ในอากาศมีไม่ถึง 500- 600 การใช้แสงแรง ๆ ก็ไม่คุ้มกับการใช้แสงแรง ๆ

การเลือกหลอดไฟที่ให้ ค่าแสง PPFD ที่เหมาะสมในการปลูกกัญชา

สำหรับการเลือกหลอดไฟนั้นก่อนจะซื้อเราสามารถดูรายละเอียดค่าแสง PPFD ได้จากฉลาก รวมไปถึงอุณหภูมิของแสง ซึ่งก็ควรเลือกใช้หลอดให้เหมาะสมกับช่วงอายุของต้นกัญชา โดยหลอดไฟที่นิยมหลัก ๆ มีทั้งหมดอยู่ 5 ประเภท ดังนี้

  1. หลอด LED สำหรับปลูกต้นไม้ (LED Grow Lights)

หลอด LED จะมีรุ่นที่ใช้งานสำหรับปลุกต้นไม้ในร่ม (LED Grow Lights) เป็นหลอดเล็กแบบ Plug n Play มีคุณสมบัติติตั้งง่าย มีความร้อนออกมาไม่มาก ทำให้ต้นกัญชาเติบโตได้ดี แต่ควรระวังให้ติดตั้งห่างจากต้นพอสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้จากแสง นิยมใช้ปลุกพืชในพื้นที่ปิดที่มีความกว้างไม่มากนัก อีกทั้งยังมีราคาถูก และประหยัดไฟ

  1. หลอด CFL (Compact Fluorescent Lights)

หลอดไฟชนิดนี้ จะมีความยาวให้เลือกหลายแบบ และมีขนาดไม่ใหญ่มาก มีความแข็งแรงทนทาน มีหลายสเปคตรัมสี ให้เลือกตั้งแต่สีที่ใช้ในช่วงปลูกจนถึงช่วงทำดอกให้แสงสว่างน้อยกว่าหลอด HID สามารถวางใกล้กับต้นกัญชาได้มากกว่าหลอดแบบอื่น ๆ เป็นหลอดที่ใช้ไฟไม่มาก ราคาถูก หาซื้อง่าย

  1. หลอดไฟ Metal Halide

หลอดไฟประเภทนี้ประจุความเข้มข้น มีคุณภาพสูง มีสเปคตรัมหลายสีให้เลือก ขนาดหลอดไฟที่นิยมใช้ก็คือ หลอดที่นิยมใช้คือ 1,000 วัตต์ แต่ในที่ปลูกขนาดเล็ก ๆ ก็สามารถใช้ขนาด 400, 600 วัตต์ได้ แข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานประมาณ 2 ปีเลยทีเดียว แต่ด้วยที่หลอดให้ความร้อนสูงจึงควรมีที่ระบายอากาศที่เหมาะสม

  1. หลอด High Pressure Sodium Lamp

เป็นหลอดไฟสำหรับปลุกกัญชา หรือพืชต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง นิยมติดตั้งในอาคาร หรือ กรีนเฮาส์ หลอดที่ทำงานโดยสร้างประจุไฟฟ้าจากการระเหยธาตุโซเดียมใน เหล็ก มีอุณหภูมิสีของแสงประมาณ 2200-2400  Kelvin ยังมีสีของสเปคตรัมครบจึงใช้ได้ทั้งในช่วงทำใบ และทำดอก

5. หลอด High Intensity Discharge

เป็นการรวมผสมกันระหว่างหลอดไฟ Metal Halide กับ High Pressure Sodiumจึงมีคุณสมบัติด้านความทนทาน ยังมีแสงสว่างมากใกล้เคียงกับแสงแดด ส่วนใหญ่จะใช้ขนาด ประมาณ 400 – 600 วัตต์ ต่อ 1 ตารางเมตร แต่หากปลุกเยอะ ต้องการผลผลิตมากขึ้นควรใช้ ขนาด 1,000 วัตต์ ขึ้นไปต่อตารางเมตร และต้องมีที่ระบายอากาศที่ดี เพราะจะมีความร้อนที่หลอดไฟปล่อยออกมาด้วย

สำหรับหลอดไฟที่ปล่อยความร้อนออกมามากควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสม คือหลอดไฟกับยอดควรห่างกันประมาณ 18-36 นิ้ว ควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อไม่ให้แสงเผาไหม้ต้นกัญชาด้วย

นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับ ค่าแสง PPFD ที่เหมาะสมในการปลูกกัญชา และการใช้หลอดไฟในการปลูกกัญชาในที่ร่ม เช่นในอาคารหรือโรงเรือน ซึ่งค่าแสง PPFD มีส่วนสำคัญที่ให้ผลผลิตออกมาได้มากขึ้น พร้อมกับคุณภาพที่สูงที่สุด มีสารสำคัญครบถ้วน เพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  แต่อย่างไรก็ตามหากใครกำลังคิดจะปลูกก็ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดเพราะถึงแม้จะดูง่าย แต่ก็ไม่ได้มีแค่ ค่าแสง PPFD ที่เหมาะสมในการปลูกกัญชา หรือการเลือกใช้หลอดไฟเท่านั้น ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่ต้องคำนึงถึงเช่น ทั้งพันธุ์ที่ปลูก สภาพอากาศที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ย การให้น้ำ เป็นต้น

บทความก่อนหน้าประโยชน์ของสาร CBD ทางการแพทย์ คุณสมบัติเด่นที่ได้จากกัญชา – กัญชง
บทความถัดไปกัญชง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ทำไมถึงสารมารถสร้างรายได้อย่างมากมายในอนาคต