แผนที่

HEMPIR ฟาร์มปลูกกัญชงและกัญชาเชิงพาณิชย์ แบบเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิค
สินค้าแปรรูปกัญชงและกัญชา และอุปกรณ์การปลูกสายเขียว
c/o บริษัท ไอออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด
69/3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก 65130

แผนที่ไอออร์แกนิคฟาร์ม